Högkänslighet

högkänslighet

Vad är då en högkänslig person? Jo, högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittsmänniskan. Hjärnan fungerar också lite annorlunda. Det gör att högkänsliga lägger märke till mer, tar in mer intryck och bearbetar dem djupare. Det gör att de behöver mer tid och energi för. Högkänslighet är ett personlighetsdrag. Personer som är högkänsliga har ofta ett stort behov att vara för sig själva – och har ofta ett rikt inre liv. Foto: Colourbox. Lägger du märke till saker som andra missar? Har du lätt för att ta in intryck och kan många nya intryck göra dig trött? Då kan du vara en. Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till. Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron beskriver i sin bok Den. högkänslighet